Grytsje Obes

Skûtsje: Grytsje Obes

Thuishaven: Koudum

Schipper: Arjen de Jong

Bouwjaar: 1914

Werf: J.O. van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten

Klasering 2019: 12

Skûtsje van de week: Grytsje Obes

 

 

     

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Voorjaar 2019

Fryslân Markant