Grou wint, Langweer stopt

 

Met grote voorsprong won Douwe Visser van Grou zaterdag bij Stavoren zijn tweede SKS-wedstrijd van dit seizoen. En doordat Akkrum voor de tweede keer op rij een waardeloze uitslag had, kwam Grou ook op kop in het klassement.
Maar daar ging het gesprek nauwelijks over. Hét onderwerp van zaterdag was het vrijwillige vertrek van Langweer, dat na één route de wedstrijd én de SKS-competitie verliet. Na Joure was dit het tweede slachtoffer van de verandering van de zeilformule, eind vorig jaar.

De nieuwe schipper Jaap Zwaga van Langweer voelt er, net als zijn bemanning, niets voor om als kansloze ‘lijstvulling’ te fungeren. Dat leek zijn lot te worden met 2500kg ballast onderin. Een alternatief was geweest verkleining van de tuigage met meer dan twintig vierkante meters, wat tot hetzelfde effect had geleid. Werd het Jouster skûtsje door het SKS-bestuur uitgesloten vanwege een ‘onreglementaire’ aanpassing van het beslag aan de nieuwe eisen, Langweer stopt er na zeven wedstrijddagen en uitvoerig overleg met de eigenarencommissie zelf mee.

    Er zitten meerdere lagen onder dit verhaal. Daar is allereerst het opstappen van Johannes Meeter bij het ontvangen van de voorstellen voor een nieuwe zeilformule, vorig jaar. Hij zeilt nu meer dan verdienstelijk op Huizum, waar zijn broer Lodewijk er de brui aan gaf vanwege voortdurende slechte resultaten. Jaap Lammertszoon Zwaga, eerder na een conflict met de Langweerder commissie vertrokken, kwam voor hem in de plaats.

De tweede laag is de vervanging van de oude zeilformule, waaraan vijf jaar is gesleuteld, door een nieuwe. Dit is volgens Jousters, Langweerders en nog een paar tegenstanders te haastig gebeurd. Bovendien was de motivering aanvechtbaar: de oude formule zou te ingewikkeld en ondoorzichtig zijn. Maar zij was wel gebaseerd op een streven naar gelijkwaardigheid tussen qua vorm verschillende schepen, op basis van de rompweerstand. En dat was ongetwijfeld een eleganter uitgangspunt dan het domweg toepassen van lengte-breedteverhoudingen met toevoeging van silhouet-eisen (verhouding lengtes bovenlijk:onderlijk) en de windgradiënt (bovenin waait het doorgaans veel harder dan vlak boven het water). De nieuwe formule is er te snel doorheen gejast, volgens de critici. En wie haar bedachten, hadden eigen belangen, die afweken van het collectieve belang..

Daarmee komt Langweer aan de kern van het functioneren van de SKS. Het bestuur van de club lijkt de laatste jaren wel erg groot geworden, met daarbinnen ook nog eens de resten van de vroeger zelfstandige Vereniging van Schippers en Bemanningsleden (VSB), die niet meer kritisch terzijde staan, maar helemaal opgenomen zijn in het warme bad van de club. Werden vroeger operationele zaken nog voornamelijk geregeld door voorzitter-secretaris-penningmeester, tegenwoordig zetelt een bont en breed gezelschap achter de bestuurstafel van de SKS. Het is voor de voorzitter René Nagelhout een kunst op zich om dat te managen. Dat maakt overleg met dissidenten ook zo lastig, want als bestuur creëren ze bij moeilijke besluiten in het vooroverleg al een stemmenmeerderheid. Het begint een beetje op het congres van de Chinese communisten te lijken. Veel verder dan een ‘het is zoals het is want zo is democratisch besloten’ kan de huidige voorzitter niet komen. Ook zondag 13 augustus niet, als een SKS-delegatie nog één keer in overleg treedt met Langweer. Ze komen er vast niet uit.

    Ondanks het uitvallen van Langweer was de wedstrijd bij Stavoren zaterdag boeiend genoeg. Sytse Brouwer lag met Heerenveen al kort na de start op de tweede plaats. Hij bleef dat ook, ondanks alle wisselingen daarachter. Auke de Groot kwam met de SWH voor eigen publiek na heel veel strijd als derde op het podium, vlak voor Albert Visser van lemmer en Johannes Meeter van Huizum. Douwe Visser van Sneek, die vierde had gelegen, moest na zijn overwinning van vrijdag een dag later tevreden zijn met een zesde plaats. Hij kwam dus niet dichter bij zijn neef en naamgenoot op Grou.

    De klassementsleider tot dan toe, Pieter Meeter van Akkrum, was weer nergens. Hij begon bij de start voorin en eindigde na een uiterst moeilijke wedstrijd als voorlaatste.
Alleen Woudsend was nog slechter. En Langweer dus, die de Akkrumers een dag eerder bij Elahuizen had uitgeprotesteerd. Maar dat skûtsje telde en telt niet meer mee.

Wedstrijdverslag door Klaas Jansma

Foto: Tom Coehoorn

 

Wedstrijduitslag van Skutsjesilen.nl

 

  Schipper Plaats   Pt. Extra Pt.
1 Douwe Azn. Visser Grou 0.9 0
2 Sytze Brouwer Heerenveen 2 0
3 Auke de Groot Stavoren 3 0
4 Albert Jzn. Visser Lemmer 4 0
5 Johannes Hzn. Meeter Huizum 5 0
6 Douwe Jzn. Visser Sneek 6 0
7 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 7 0
8 Gerhard Pietersma Earnewâld 8 0
9 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 9 0
10 Jeroen Pietersma Drachten 10 0
11 Klaas Westerdijk Drachten 11 0
12 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 12 0
13 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 13 0

 

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.