Leider Pieter Meeter wint weer

 


Van de start af lag Pieter Meeter donderdag 10 augustus met zijn Akkrumer skûtsje bij Langweer op kop. Slechts even kwam Heerenveen in de buurt. Maar Sytze Brouwer moest zich na de tweede route meer en meer concentreren op de verdediging tegen Grou. Dat mislukte niet alleen, hij verloor in de slotfase ook nog twee plaatsen. Daar was hij drie uren later nog niet overheen.

Woudsend was bij de start veel te vroeg, Earnewâld een beetje. Ze moesten allebei terug. Albert Visser maakte met Lemmer in het eerste rak een foutje, waardoor hij achteraan moest aansluiten. Jaap Zwaga kon met Langweer geen vloot houden en tuimelde in korte tijd van een tweede, derde plek naar achteren. Daar vond hij de Sneker Pan met Douwe Visser, die naarmate de wedstrijd vorderde, steeds slechter leek te zeilen. Ze hebben met Sneek zelfs een tijdje laatst gelegen, kort voordat de Zwaan daar verzeild raakte.

De wind werd gestaag iets sterker, maar lang niet zoveel als weerman Piet Paulusma ’s ochtends tijdens het palaver had verwacht. Daardoor vertoonde de vloot voorin een redelijk stabiel beeld. In de middenmoot en achterin echter deden zich in elk rak veel wisselingen voor. Daarin hield Leeuwarden redelijk stand in de middenmoot, lag de SWH minstens zo stabiel op een vijfde plek en worstelde Huizum zich naar voren, ten koste van Earnewâld, die na de valse start al gauw was opgerukt.

In de voorlaatste route maakte Sytze Brouwer met Heerenveen een kostbare fout. In een stabiele tweede positie verkeek hij zich op een over bakboord opkomend Grouster skûtsje van Douwe Azn. Visser. Razendsnel moest de ‘Gerben van Manen’ overstag omdat hij over stuurboord lag en Visser bakboord. Dat ging zo abrupt dat er achter Grou een gat ontstond, waar het eveneens over bakboord liggende Huizum in kon duiken. Zo veroverde Johannes Meeter als nieuwe schipper een (derde) podiumplek in Langweer en viel de 34-jarige debuterend schipper op Heerenveen er vanaf. 

Opmerkelijk was nog dat Albert Visser met Lemmer tot op een zesde plek wist op te rukken. Daar stuitte hij op een onverzettelijke Auke de Groot van de SWH.

De finish was vanaf plek zeven, waar Willem Zwaga met Leeuwarden zeilde, razend spannend. Sneek ontkwam op het nippertje aan dubbele punten doordat Douwe Visser op het juiste moment het lek boven leek te krijgen. Hij kwam als achtste rond de laatste boei en over de finish. Gerhard Pietersma en Klaas Westerdijk bekampten elkaar tot op de finishlijn in een boeiend stuurboord-bakboordduel. Daar konden Drachten en Woudsend net niet van profiteren, maar ze kwamen allemaal wel binnen de twee minuten binnen. En achter al dat geweld zeilde Langweer op slechts geringe afstand naar de laatste plaats – die dit jaar de dertiende is, omdat Joure sinds de Veenhoop niet meer meedoet.

De wedstrijd van de Veenhoop zal trouwens niet met een inhaalwedstrijd bij Woudsend worden gecompenseerd, omdat deze wel ‘van onwaarde’ was, maar niet werd afgelast. Inderdaad, soms zijn de wegen van de SKS ondoorgrondelijk.

De overwinning van Akkrum, de tweede van dit seizoen, versterkte de positie van de koploper in het klassement. Lemmer liep wel een deukje op, mee ook doordat Grou dankzij de fout van Brouwer tweede werd en dus een uitstekende reeks kon voortzetten.

Wedstrijdverslag door Klaas Jansma

Foto: Tom Coehoorn

 

 

Wedstrijduitslag van skutsjesilen.nl

  Schipper Plaats   Pt. Extra Pt.
1 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 0.9 0
2 Douwe Azn. Visser Grou 2 0
3 Johannes Hzn. Meeter Huizum 3 0
4 Sytze Brouwer Heerenveen 4 0
5 Auke de Groot Stavoren 5 0
6 Albert Jzn. Visser Lemmer 6 0
7 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 7 0
8 Douwe Jzn. Visser Sneek 8 0
9 Gerhard Pietersma Earnewâld 9 0
10 Klaas Westerdijk Drachten 10 0
11 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 11 0
12 Jeroen Pietersma Drachten 12 0
13 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 13 0

 

 

 

Historic Vessel Vega

Skûtsjekrant Zomer 2019

Skûtsjekrant Herfst 2019

Fryslân Markant

DEVEA

Ceresweg 22

8938 BG LEEUWARDEN

Tel. 06 - 15 37 22 55

Advertenties: info@devea.nl

Redactie: info@devea.nl

© 2015-2020 Skutsje.nl Alle rechten voorbehouden Devea.nl. Nieuws over skûtsjes, mensen & skûtsjesilen in Friesland.