Skûtsje van de week: Drie Gebroeders-AW

Het is wat met Arend Wisse de Boer en de skûtsjes van Langweer. In 2013 verraste hij vriend en vijand door met de ‘Twee Gebroeders’, toch afgedankt door de Langweerder skûtsjecommissie,  vijfde te worden in de klasse A-groot van de IFKS. Schipper Johannes Meeter van Langweer vaart nu zelf maar weer met de ‘Twee Gebroeders’, door Langweer verkozen boven de ‘Ut ’e Striid’ van Jacob Huisman.

'Drie Gebroeders', Gorredijk

Janke, Makkie, ’t Smidtje, Swan van Donia

Jan Oebeles van der Werff, Buitenstvallaat, Drachten, 1927

In het najaar van 2013 kocht hij samen met Hans en Jan Roelof Boersma (zonen van Klaas, tientallen jaren adviseur op Heerenveen) het reserveskûtsje van Langweer, de ‘Swan fan Donia’. Het zou domicilie krijgen in Gorredijk. Het schip kreeg een nieuwe naam: de ‘Drie Gebroeders’, verwijzend naar de drie eigenaren van het ‘Gordykster skûtsje’.

Na de opvallende derde plaats in 2014 behoorde Arend Wisse de Boer met de ‘Drie Gebroeders’ tot de favorieten, maar in 2015 kon hij de hegemonie van de Pypsters niet doorbreken en werd hij ‘slechts’ vijfde in de klasse A-groot.

 

Het skûtsje

Pieter van der Kooi, in 1921 getrouwd met Berber Epema (‘Baaie’), liet in 1927 op Buitenstvallaat een schip van 17,58x3,50m bouwen, in een prachtige serie die in 1924 met de ‘Oeral Thús’ [L 1634 N] (nu Jouster skûtsje) was begonnen. Het werd ‘Janke’ genoemd naar hun dochter, die dezelfde naam droeg als Berbers moeder. Het bestek ligt in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Na een leven als vrachtschip kwam de ‘Janke’ als woonschip aan de Oostergrachtswal in Leeuwarden te liggen. Eind jaren zeventig verhuisde het schip naar Amsterdam, waar Tony Brundel het in 1997 aantrof. Met de gegevens van de meetbrief toog hij naar de Stichting Skûtsjes Doniawerstal, die naarstig op zoek was naar een vervangend schip voor de ‘Twee Gebroeders’ [S 1097 N], waar geen potten mee werden gebroken. De koop werd gesloten en het woonschip werd omgebouwd tot het wedstrijdschip ‘Swan van Donia’. Langweer zeilde er van 1998 tot en met 2000 mee in de SKS-competitie. Tjitte Jans Brouwer werd in 1998 en ’99 dertiende, Anne Tjerkstra in 2000 tiende. Hij ging verder met ‘De Jonge Jan’ [L 1265 N], oftewel De Poep, waarna de ‘Swan fan Donia’  net als de ‘Twee Gebroeders’ reserveschip werd voor de Stichting Skûtsjes Doniawerstal. Dat bleef zo nadat Jacob Huisman de ‘Ut ’e Striid’ [L 1185 N] beschikbaar had gesteld om uit de penarie te komen.

Langwarder Sietse Jan Rypkema zeilde drie jaar op de 'Swan van Donia' en promoveerde ermee naar de B-klasse van de IFKS. Daarna werd Anko van der Plas schipper. In 2013 kwam Jitske Visser aan het helmhout. Zij werd laatste in de C-klasse, wat deels te wijten was aan het oude materiaal.

‘Drie Gebroeders’ werd de naam in juli 2014 nadat het schip door Jelle Talsma in Osingahuizen met ruim een meter was verlengd. Het zeilde uitstekend met mast en giek en ander houtwerk van Hans Boersma. Dat jaar werd Arend Wisse er derde mee. Tot de (afgelaste) wedstrijd bij Lemmer was de ‘Drie Gebroeders’ kanshebber voor de titel, maar eigenlijk is het iets te smal.

 

Ook in 2015 behoorde het fraai gelijnde schip met de ‘Emanuel’ [L 1393 N] van Kuipers Funderingstechniek (schipper Merijn Olsthoorn) tot de bedreigers van de ‘oude garde’ Ton Brundel, Jelle Talsma en Froukje Meijer. Behalve aan de uitstekende uitrusting ligt dat aan de zeilkunst van vooral Arend Wisse en Hans.

 

Opdrachtgever: Pieter van der Kooi 

Registratienummer: L  1718 N / L 1731 N / G 4116 N

Eigenaar: Stichting Drie Gebroeders, Gorredijk

Schipper: Arend Wisse de Boer

Lengte: 19,75

Breedte: 3,50

Holte: 1,12

Tonnage: 35

Gebruik: Wedstrijd/charter

 


Afdrukken   E-mailadres