Skûtsje van de Week: Gerben van Manen

Dat iemand er laatste mee kon worden, had tot voor kort niemand gedacht. De ‘Gerben van Manen’ oftewel het Heerenveenster skûtsje [L 1418 N] is immers een vlug schip waarmee Siep van Terwisga, Tjitte Lammerts Brouwer, Tjitte Sietzes Brouwer en Pieter Szn. Brouwer vele titels hebben gewonnen. Maar de laatste jaren zit de klad er wat in.

Het komt mee door de rating bij de SKS, die de skûtsjes veel dichter bij elkaar heeft gebracht. Debutant Alco Reijenga moest in 2014 zelf een bemanning samenstellen, had leertijd nodig en miste ook vast de geweldige steun van de oud geworden adviseur Klaas Boersma.

Maar het blijft een mooi ontworpen skûtsje met een fantastisch verhaal, dat vastgelegd is in het boek ‘Voor eigen risico’.

In ons nieuwste boek 'Van Schroot naar Vloot', dat in de zomer van 2016 verschijnt, wordt de historie van veel skûtsjes, zowel wedstrijd- als charter, belicht. De Gerben van Manen staat er ook in.

Alias: 'De Jonge Pieter', 'De Jonge Rienk', 'Annigje', Gebrs. Roorda, Piipster Werf, Drachten, 1915

Klik hier voor de pagina's uit het boek


Afdrukken   E-mailadres